Informateur Hans Romeyn adviseert: eerst samen toewerken naar Raadsakkoord

Informateur Hans Romeyn adviseert: eerst samen toewerken naar Raadsakkoord
FOTO: RTV Seaport/PR

Informateur Hans Romeyn heeft een advies opgesteld naar aanleiding van gesprekken met de politieke partijen in Velsen. Hij adviseert om eerst tot een raadsakkoord te komen met een raadsprogramma en vervolgens over te gaan tot het formeren van een college van burgemeester en wethouders. In de afgelopen weken sprak Romeyn met alle fracties van de gemeenteraad. Zij hebben aangegeven dat het vormen van een raadsakkoord tot de mogelijkheden behoort. Daarbij moeten echter wel de “lessons learned” van de afgelopen 4 jaar worden meegenomen.

Naast het positieve advies over het sluiten van een raadsakkoord valt verder op dat het vormen van het college naar achter wordt geschoven. Volgens het advies van Romeyn is belangrijk dat het college breed gedragen wordt door de gehele gemeenteraad. Daarom worden er ook alternatieve manieren van collegevorming in het vervolgproces meegenomen. Zo zou het kunnen dat verschillende partijen wethouders-kandidaten naar voren schuiven. Of dat wethouders via een openbare sollicitatie worden aangetrokken.

Op donderdag 21 april wordt het advies van de informateur besproken in de gemeenteraad. De politieke partijen bespreken dan het rapport en nemen een besluit over de formatiefase.