Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 7-3-2022 (vervolg raadsvergadering 3-3-2022)

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 7-3-2022 (vervolg raadsvergadering 3-3-2022)

Welkom bij de raadsvergadering van 7 maart 2022. Het vervolg van de geschorste vergadering van donderdag 3 maart 2022. Vanavond wordt het ‘Bomenbeleidsplan’ besproken.

De vergadering is heropend.

Voorzitter Dales geeft aan dat door meerdere Covid besmettingen onder de raadsleden de vergadering digitaal plaatsvindt om zo meer besmettingen te voorkomen.

Agendapunt: Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037

Amendement 5 van 2022 – Hogere ambitie bomen

Indiener Groen Links leest het dictum voor.

VVD, D66Velsen, CDA, Velsen Lokaal, LGV, PS en PvdA geven een uitgebreide reactie op dit amendement.

Raadsplein TV – Amendement 5 van 2022 – Hogere ambitie bomen 1

Portefeuillehouder Dinjens reageert op de vragen die komen vanuit de raad.

RaadspleinTV – Amendement 5 van 2022 – Hogere ambitie bomen (reactie wethouder)

Amendement 5 is verworpen met 13 voor en 20 tegen.

Amendement 6 van 2022 – Verplanten van bomen als uitgangspunt

Indiener D66Velsen leest het dictum voor.

Amendement 6 is aangenomen.

Amendement 7 van 22- Ecologische waarde van bomen

Indiener Groen Links leest het dictum voor.

RaadspleinTV – Amendement 6 – Verplanten van bomen als uitgangspunt 1

Amendement 6 is verworpen met 13 voor en 20 tegen.

De vergadering is 10 minuten geschorst.

RaadspleinTV – Verplanten van bomen als uitgangspunt interview met Gideon Nijenmanting

De vergadering is heropend.

Amendement 8 van 2022-Ecologische waarde primair criterium waardevolle bomen

Indiener D66Velsen leest het dictum voor.

RaadspleinTV – Amendement 8 – Ecologische waarde waardevolle bomen – reactie wethouder

Amendement 8 is verworpen.

Geamendeerd raadsvoorstel.

Het raadsvoorstel is aangenomen.

Motie 8 van 2022 – Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens

RaadspleinTV – Motie 8 – Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens – Bas de Ruig

De motie is aangenomen.

Voorzitter Dales neemt het woord en benoemd dat dit de laatste raadsvergadering was in deze opstelling. De volgende raadsvergadering zal gevormd zijn met een nieuw gekozen raad.

De vergadering is beƫindigd.

RaadspleinTV – Motie 8 – Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens – Interview Bas de Ruig

Hieronder kunt u deze raadsvergadering terugkijken.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 7 maart 2022

Bijlagen.

Amendement 5 van 2022 – Hogere ambitie bomen

Amendement 6 van 2022 – Verplanten van bomen als uitgangspunt

Amendement 7 van 22- Ecologische waarde van bomen

Amendement 8 van 2022-Ecologische waarde primair criterium waardevolle bomen

Motie 8 van 2022 – Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens

Raadsbesluit ‘Bomenbeleidsplan’.

Geamendeerd raadsvoorstel