Centrum Santpoort-Zuid rommelig en versteend

Centrum Santpoort-Zuid rommelig en versteend
© NH Nieuws / Fred Segaar

Op Santpoort-Zuid is volgens bewoners niet veel aan te merken: het is fijn wonen in het slaperige dorpje. Als het om verstening gaat, kan het veel erger dan in Santpoort-Zuid, onderdeel van de gemeente Velsen. Maar nu is er toch iets waar de mensen zich druk om maken. Het nieuwe centrumpje is een rommeltje en sluit op geen enkele manier aan op het overwegend groene karakter van het dorp.

Het is misgegaan bij de verplaatsing van de Dekamarkt naar het Blekersveld, achter de plek waar de winkel vroeger zat. Volgens de stichting Santpoort is er bij de ontwikkeling van het gebied rond de supermarkt veel te weinig rekening gehouden met de mensen uit de buurt. Het gevolg volgens voorzitter Ton van der Wiel:  een versteend gebied waar elke vorm van samenhang ontbreekt. Een gemiste kans kortom om er een groene ontmoetingsplaats van te maken. Van der Wielk: “Er is te weinig naar de wensen van de bewoners geluisterd.”   

Verleden
Niet dat het hier voor de verplaatsing van de supermarkt een groene oase was. Maar dit was dé kans het centrum een stuk aantrekkelijker te maken. Als Van der Wiel in het verleden van de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt en nabijgelegen huizen duikt, kan hij niet anders dan constateren dat Santpoorters hebben gewaarschuwd voor dit resultaat. “Het is hier niet de ontmoetingsplaats geworden die we hadden bedacht. Het is een parkeerplaats voor de Dekamarkt geworden en niet meer. Er is weliswaar een garage, maar niemand zet daar zijn  auto neer. Mensen parkeren liever in de berm, vlak voor de bankjes die bedoeld zijn om een praatje te maken. Er is gewoon niet goed over nagedacht.”

Martijn Snijder woont sinds een jaar in Blekersduin. “Met plezier”, haast hij zich te zeggen. “Maar we hadden zo graag gezien dat het plein voor de Supermarkt een ontmoetingsplaats zou worden met veel groen. Daar is helaas geen sprake van.” Wonen in Santpoort-Zuid is geen straf, benadrukt hij. Maar het kan zoveel leuker. “We missen hier een echte dorpskern. Dat had dit moeten worden.”    

Van Driel denkt dat het nog geen verloren zaak is. Verplaatsen van de afvalcontainers, de komst van een pinautomaat en bomen waar nu auto’s parkeren, lost veel op. “Het is volgens mij niet zo heel moeilijk. Op delen van het geheel kunnen we nog steeds stappen zetten.”

Wethouder Steijn wil ‘in gesprek’
Wijkwethouder Marianne Steijn zegt dat ze een brief met klachten van de Stichting Santpoort heeft ontvangen en daaruit opmaakt dat de bewoners teleurgesteld zijn. “Als wijkwethouder trek ik mij dat aan. Ik ga graag in op het verzoek van de stichting en omwonenden in hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Bericht en video door mediapartner NH Nieuws