Naambordje Alan Turingpark via codetaal onthuld

Naambordje Alan Turingpark via codetaal onthuld
©RTV Seaport / Ton van Steijn

Op maandag 28 januari werd het park bij de Westerbegraafplaats op de Marconistraat in IJmuiden officieel geopend als het Alan Turingpark. Het park is vernoemd naar Alan Turing, de Brit die hielp bij het ontcijferen van de geheime Duitse code tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het naambordje voor het park werd dan ook toepasselijk onthuld.

Vorig jaar werd de naam al onthuld, maar wegens coronamaatregelen was er nog geen publiekelijke opening. Wethouder Jeroen Verwoort opende het park samen met Astrid Oosenbrug, voorzitter COC. Zij spraken tijdens de opening over Alan Turings functie als rolmodel voor de lhbti-gemeenschap. Junior cyber agent Valentijn was ook betrokken bij de opening en onthulde samen met de wethouder op creatieve wijze via codetaal het nieuwe naambord.

Alan Turing was een oorlogsheld en een getallengenie. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het team dat er in slaagde om de codetaal van de Duitse krijgsmacht te ontcijferen. Daarnaast geldt Turing ook als een grondlegger van de informatica. Turing werd echter in 1952 vanwege zijn homoseksualiteit veroordeeld en pleegde mede als gevolg daarvan zelfmoord. Het park ligt in de wetenschapsbuurt van IJmuiden met straten die naar wetenschappers zijn vernoemd.