Vaststellen nota van uitgangspunten Driehuis door gemeenteraad

Vaststellen nota van uitgangspunten Driehuis door gemeenteraad

Donderdag 27 januari staat als punt 14 op de agenda van de gemeenteraad het vaststellen van de nota van uitgangspunten Driehuis 2021-2030. Hierin beschrijft de gemeente waar ruimte is voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, welke maatregelen worden genomen om Driehuis ook in de toekomst bereikbaar en veilig te houden en hoe de zienswijzen zijn behandeld.

In februari 2020 is gestart met de Dorpsdialoog Driehuis. Er zijn drie gesprekken gehouden  tussen bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, belangengroepen, andere ge√Įnteresseerden en de gemeente Velsen over de ontwikkelingen in Driehuis.

In bijgaand geluidsfragment vertelt Ab Kraaijeveld, voorzitter van het wijkcomité Driehuis, niet geheel ontevreden te zijn over het voorstel wat er ligt. Hij licht de drie hete hangijzers toe voor wat betreft de woningbouwplannen. De zuidoostrand bij de Luchte en Huis ter Hagen, , de parochietuin en de locatie van voetbalvereniging RKVV. Voor de laatste is een motie ingediend om de club een perspectief voor de langere termijn te bieden.