Lees terug: Gemeenteraadsvergadering gemeente Velsen 27-01-2022

Lees terug: Gemeenteraadsvergadering gemeente Velsen 27-01-2022

Welkom bij een nieuwe liveblog van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Velsen. Het is de eerste liveblog van het jaar 2022. U kunt hier de gehele avond meelezen wat er besproken wordt tijdens deze raadsvergadering.

Klik hier om naar de agenda van vandaag te gaan.

Voorzitter Dales opent de vergadering.

Agendapunt 3 vaststellen agenda. Voorzitter Dales geeft een toelichting over de gewijzigde nota van uitgangspunten.

RaadspleinTV – Frank Dales met toelichting van de moties

Voorzitter verzoekt alle raadsleden zich vandaag te richten op de inhoud van de vergadering en zich daarmee te onthouden van eventuele campagnemogelijkheden. Dit met het oog op de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Agendapunt 5: Ingekomen stukken.
Dhr. Bart heeft een verzoek tot wijziging gedaan over ingezonden stuk C5.

Dhr. Hillebrink heeft een verzoek tot wijziging gedaan over ingezonden stuk D1.

Agendapunt 6: Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Zienswijze inzake oprichting en deelname aan stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.

Aangenomen.

Agendapunt 8: Vaststellen controle protocol 2021, inclusief normenkader tbv de jaarrekening 2021.

Aangenomen.

Agendapunt 9: Deelname aan het landelijke experiment ‘centraal tellen van de stemmen’.

Aangenomen.

Agendapunt 10: Wijziging van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022.

Aangenomen.

Agendapunt 11: Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027’.

Aangenomen.

Agendapunt 12: Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer.

Aangenomen.

Een aantal stemverklaringen:

RaadspleinTV – Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Agendapunt 13: Deelname aan project Delftplein.

Aangenomen.

Agendapunt 14: Nota van uitgangspunten Driehuis.

Dhr. F. Koops (burger) is helaas afwezig zijn ingezonden brief toe te lichten betreffende het Missiehuis. Dhr. Koops zal in maart alsnog zijn toelichting geven voor de raad.

Meerdere raadsleden geven een toelichting over deze nota. Dit wordt later aangevuld met beelden.

RaadspleinTV – Nota van uitgangspunten Driehuis met toelichting Cas Schollink
RaadspleinTV – Nota van uitgangspunten Driehuis met toelichting van Bas de Ruig

Dhr. Hoekstra (GL) geeft aan in zijn stemverklaring dat er veel geleerd is van het dorpsdialoog en benadrukt dat bewoners echt invloed kunnen hebben en stemt voor deze nota.

Dhr. de Ruig (D66) stemt met positieve noot voor deze nota.

Agendapunt is aangenomen met 1 stem tegen.

Bij dit onderwerp is een motie ingediend: Motie 4 van 2022 Perspectief voor RKVV Velsen.

Indiener geeft een toelichting.

Verschillende raadslieden geven aan dat er een duidelijke oplossing moet komen voor RKVV Velsen. Hierin is een verhuizing van de sportaccommodatie niet uitgesloten.

Wethouder Bram Diepstraten en portefeuillehouder geeft een reactie.

RaadspleinTV – Perspectief voor RKVV Velsen toelichting Bram Diepstraten

Er is geen behoefte aan stemming.

Motie 4 van 2022 is unaniem aangenomen.

Voorzitter Dales last een korte pauze in van ongeveer 10 minuten.

RaadspleinTV – Interview over RKVV Velsen met Cas Schollink

21.05, de vergadering is heropend.

Agendapunt 15: Speel en beweeg.

Speel- en beweegplan.

Amendement 1 van 2022 Pumptracks en investeren in speel en beweegplan.

Dhr. Koppes (VVD) geeft een toelichting.

RaadspleinTV – Toelichting Bas Koppes Pumptracks en investeren in speel en beweegplan

Dhr. Koppes (VVD) trekt Amendement 1 uiteindelijk in.

RaadspleinTV – Advies wethouder Diepstraten over Pumptracks
RaadspleinTV – Reactie wethouder Diepstraten over Pumptracks

Het raadsvoorstel is aangenomen.

Motie 1 van 2022 Pumptracks

Dhr. de Winter (CU) vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze motie. Er wordt voornamelijk gesproken over de participatie vanuit de bewoners, dit zou prioriteit moeten zijn.

Dhr. Koppes stelt voor het dictum aan te passen in deze motie zoals voorgesteld door D66 en is bij deze ingediend bij de griffie.

De vergadering wordt 5 minuten geschorst.

RaadspleinTV – Interview Els Zorgdrager over Pumptracks

De vergadering is heropend.

De aangepaste motie is gedeeld met alle aanwezige raadslieden.

De motie wordt overbodig gevonden en wordt grotendeels niet gesteund. Dhr. Koppes (VVD) trekt de motie in na gehoor van de toezegging van de wethouder.

Agendapunt 16: Verstedelijkingsstrategie MRA metropoolregio Amsterdam

Raadsvoorstel

Unaniem aangenomen.

Motie 5 van 2022 Velserboog

Mevr. Post (Forza!) geeft aan dat Forza! deze motie ook ondertekent.

Motie 5 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 17: Motie vreemd aan de orde van de dag.

Motie 2 van 2022 Integrale visie sportpark De Elta

Dhr. de ruig (D66) denkt dat de motie overbodig gaat zijn. Dhr. Kwant jr. (LGV) ziet daarentegen de motie graag breder.

Mevr. Turnhout (GL) geeft aan dat GL niet zoveel ziet in woningbouw op deze locatie.

Dhr. Koppes (VDD) geeft reactie op de verschillende vragen en opmerkingen van de raadslieden.

De vergadering is geschorst.

De vergadering is heropend.

Motie 2 is gewijzigd.

Wethouder Diepstraten ontraadt alsnog deze motie.

Motie 2 is verworpen.

Motie 3 van 2022 Oogjes toe coronamaatregelen

De raadslieden vinden deze motie overbodig en vragen zich af of dhr. Scholtz (Forza!) deze motie in wil trekken.

Dhr. Scholtz trekt de motie in.

Voorzitter Dales sluit de vergadering.

Kijk hier de volledige uitzending terug:

RaadspleinTV – Raadsvergadering 27 januari 2022

Agenda 27-01-2022

Ingezonden stuk C5

Ingezonden stuk D1

Raadsvoorstel Delftplein

Nota van uitgangspunten Driehuis

Motie 4 van 2022 Perspectief voor RKVV Velsen

Speel- en beweegplan

Amendement 1 van 2022 Pumptracks en investeren in speel en beweegplan

Motie 1 van 2022 Pumptracks

Raadsvoorstel verstedelijkingstrategie

Motie 5 van 2022 Velserboog

Motie 2 van 2022 Integrale visie sportpark De Elta

Motie 3 van 2022 Oogjes toe coronamaatregelen