Uitdagen van gemeente besproken als nieuw instrument in Velsen

Uitdagen van gemeente besproken als nieuw instrument in Velsen

De gemeente uitdagen… wie wil dat nou niet? Het instrument ‘right to challenge’ of uitdaagrecht bestaat landelijk al en wordt in verschillende gemeentes ingezet. De gemeenteraad van Velsen onderzoekt momenteel of het recht ook hier in de gemeente ingezet kan worden. In de raadsessie van 20 januari 2022 kwam het onderwerp aan bod.

Met het uitdaagrecht kunnen inwoners een eigen idee indienen aan de gemeenteraad. Waar burgers bij het burgerinitiatief specifiek aanvraag doen op een terrein of zaak waar nog niks mee gebeurt, gaat het bij het uitdaagrecht om plekken, services of zaken die in beheer van de gemeente zijn. Burgers kunnen de gemeente ‘uitdagen’ als zij denken dat ze het beter kunnen. De bedoeling is dat er dan dankzij burgerparticipatie extra waarde gecreëerd wordt en kosten efficiënter worden ingezet.

De raad had voornamelijk vragen over de uitvoerbaarheid van dit instrument en vroeg zich af waar de grens ligt van de uit te dagen zaken. Frank Cornet (ChristenUnie Velsen) is onderdeel van de werkgroep uitdaagrecht en licht toe, “Het kunnen kleine taken zijn, maar ook grotere taken van de gemeente zijn. Het is helemaal afhankelijk van hoeverre initiatiefnemers in staat zijn om dat op zich te nemen.” Maar hij benadrukt ook dat er uiteraard een begrenzing is aan wat voor taken inwoners kunnen overnemen. Grote taken als politie-taken vallen niet onder dit recht.

Het college heeft nog geen advies uitgedrukt over het instrument. Cornet hoopt nog voor de verkiezingen in maart een klap te kunnen geven op het uitdaagrecht. Als de raad het plan steunt, zal er een pilot van twee jaar komen waarin het uitdaagrecht toegepast kan worden.

Het onderwerp werd besproken in RaadspleinTV van 20 januari 2022