Onrust in Driehuis over inrichting tuin Engelmunduskerk

De gemeenteraad behandelt donderdagavond 11 november tijdens een raadsessie de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030. Deze nota is tot stand gekomen na intensieve gesprekken tussen gemeente en bewoners over verkeer, veiligheid, groen en woningbouw.

Inmiddels is er onder de inwoners van Driehuis onrust ontstaan door de ommezwaai die de gemeente volgens het wijkcomité heeft gemaakt over inrichting van de Parochietuin van de Engelmunduskerk. Aanvankelijk zou de tuin ingericht worden als park. De gemeente kiest nu voor een nieuwe aanpak waarbij inwoners en de grondeigenaar uitgenodigd worden om gezamenlijk een plan op te stellen voor mogelijke kleinschalige bebouwing te komen dat breed gedragen wordt.

%d bloggers liken dit: