Onrust in Driehuis over inrichting tuin Engelmunduskerk

Onrust in Driehuis over inrichting tuin Engelmunduskerk
©RTV Seaport

De gemeenteraad behandelt donderdagavond 11 november tijdens een raadsessie de Nota van Uitgangspunten Driehuis 2021-2030. Deze nota is tot stand gekomen na intensieve gesprekken tussen gemeente, bewoners en ondernemers over verkeer en veiligheid, het groen en mogelijke bouwlocaties in Driehuis.

Inmiddels is er onder de inwoners van Driehuis onrust ontstaan door de ommezwaai die de gemeente volgens het wijkcomité heeft gemaakt over gebruik en inrichting van de Parochietuin van de Engelmunduskerk. Aanvankelijk zou de tuin niet bebouwd worden, maar ingericht worden als park. De gemeente kiest nu voor een nieuwe aanpak waarbij inwoners, de grondeigenaar en andere partijen uitgenodigd worden om gezamenlijk een plan op te stellen voor mogelijke kleinschalige bebouwing te komen dat breed gedragen wordt.

In bijgaand geluidsfragment uit Ab Kraaijeveld, voorzitter van het wijkcomité Driehuis, zijn ongenoegen over het voorstel dat donderdag besproken wordt in de raadsessie. De raadsessie is donderdag live te volgen, een samenvatting van RaadspleinTV volgt de volgende dag via de kanalen van RTV Seaport.