Nieuwe afvalinzameling bij hoogbouw in Zeewijk “heel prachtig gedaan”

Nieuwe afvalinzameling bij hoogbouw in Zeewijk “heel prachtig gedaan”

Bewoners van veertienhonderd appartementen in Zeewijk in IJmuiden kunnen vanaf deze week hun afval beter scheiden. Nieuw zijn de containers voor het inzamelen van groente, fruit en etensresten (GFE), en de wijk is voorzien van extra containers voor papier, glas, restafval en plastic, blik en drankverpakkingen (PMD). De gemeente Velsen organiseerde afgelopen zaterdag een heuse afvalmarkt als opening van de nieuwe containers. Het wijkplatform Zee- en Duinwijk is blij met de nieuwe vorderingen. “Het is gewoon heel prachtig gedaan.”

Zeewijk is de eerste plek in de gemeente waar GFE-containers bij hoogbouw geplaatst zijn. Voor laagbouw zijn er in Velsen al langere tijd verschillende rolcontainers voor het scheiden van papier en karton, PBD, en groente, fruit en tuinafval (GFT). Deze vorm van afvalscheiding moet in de hele gemeente beschikbaar worden. Afgelopen zaterdag werd een afvalmarkt georganiseerd om de nieuwe containers officieel te openen.

Afvalcoaches
Een team van HVC afvalcoaches gaat de komende weken op pad in Zeewijk. Zij gaan in gesprek over het scheiden van afval en geven tips over hoe het makkelijker kan. Ook delen ze kleine afvalemmers uit voor het scheiden van GFE-afval.

Wijkplatform
De vernieuwing van de containers vormt een belangrijke mijlpaal voor het wijkplatform Zee- en Duinwijk, dat bestaat uit bewoners van de wijk. Bewoners bij de hoek Doornberg en Spinnekoplaan ervaarden afgelopen jaren overlast van de vuilcontainers die daar tijdelijk stonden. Ze zijn daar drie jaar geleden neergezet omdat het winkelcentrum Zeewijk werd verbouwd. Rondom de containers werd grof vuil gedumpt, dat eigenlijk naar de milieustraat gebracht zou moeten worden. Bovendien vormde de hoek volgens sommigen een onoverzichtelijk verkeerspunt.

Bekijk hier de videoreportage over de overlast van mei dit jaar.

Met de vernieuwingen in de wijk zijn ook deze vuilcontainers vervangen door nette ondergrondse containers in de Schiplaan. De gemeente Velsen en het wijkplatform heeft samengewerkt in het vinden van deze oplossing. Het Wijkplatform stelt: “De samenwerking met de bewoners heeft het draagvlak voor de uiteindelijke keuze aanzienlijk versterkt. Deze werkwijze is ons goed bevallen en zal in de toekomst vaker worden toegepast.” Bewoonster Carrie Nupoort vindt de nieuwe opstelling prachtig: “Eindelijk na jaren vechten is het gelukt om hier te krijgen.”