Energiek Velsen helpt bewoners Zijkanaal B op weg naar fossielvrij met aquathermie

Energiek Velsen helpt bewoners Zijkanaal B op weg naar fossielvrij met aquathermie

De afgelopen maanden is er in stilte een mooie start gemaakt met het verduurzamen van 38 woonarken in Zijkanaal B / Spaarnwoude. Het is uniek dat zo’n groot deel van de bewoners samen mee willen doen aan deze actie. Een groep van 16 vrijwillige energiecoaches van lokale energiecoöperatie Energiek Velsen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bij een groot deel van de bewoners van Zijkanaal B leeft de ambitie om fossielvrij te wonen. Vanwege de ruime aanwezigheid van water in de directe nabijheid wordt er onderzocht of er een collectief aquathermie warmtevoorziening mogelijk is. Aquathermie staat voor het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp.

Voordat er iets toegepast kan worden, moest er eerst naar verbeteringen van de energiehuishouding gekeken. In dit geval hebben de energiecoaches van Energiek Velsen de woonarken stuk voor stuk geschouwd. Daaruit zijn adviezen aan de bewoners voor verbeteringen voortgekomen, waarin isolatie een belangrijke is: minder energie verbruiken is een van de eerste stappen in het verduurzamen van woningen.

Zes van de woonarken worden nu al volledig of grotendeels van warmte voorzien door warmtepompen, wat een goede basis voor de toekomst biedt. Het geeft aan dat de arken voldoende geïsoleerd kunnen zijn om met midden of lage temperatuur warmtevoorziening comfortabel bewoonbaar zijn. Bij de meeste andere arken die bezocht zijn, lijkt het mogelijk ook een voldoende isolatieniveau te halen.

Het team van Energiek Velsen gaat de komende maanden verder met de vragen:

  • Zou je het beste met collectieve of individuele oplossingen Zijkanaal B kunnen verduurzamen?
  • Hoe zou een collectieve oplossing er technisch en economisch uit kunnen zien?
  • Hoe zou in de tijd eventueel een collectief systeem operationeel kunnen worden waaraan een groot deel van de bewoners mee zou doen?