Gemeente wil met inwoners in gesprek over evenementenlocaties.

Gemeente wil met inwoners in gesprek over evenementenlocaties.
Foto Erik Baalbergen

De gemeente Velsen beschikt over een groot aantal locaties voor evenementen zoals pleinen en landgoederen, diverse havens en een breed strand. Zodra het weer kan wil de gemeente weer ruimte geven aan zowel grote als kleine evenementen. Maar niet alle terreinen zijn geschikt voor alle soorten evenementen. Bijvoorbeeld vanwege aangrenzende woningen of beperkte mogelijkheden voor verkeer en parkeren.

Op 14, 15 en 16 september organiseert de gemeente online informatieavonden over het beleid voor evenementenlocaties. De bijeenkomsten starten om 19.00 uur via Zoom.

Meer informatie en aanmelden voor een online informatieavond: www.samenspelvelsen.nl

  • Dinsdag 14 september           Locaties in Velserbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid
  • Woensdag 15 september       Locaties in IJmuiden
  • Donderdag 16 september       Locaties in Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis

Alle mogelijke evenementenlocaties zijn in beeld gebracht. Daarbij is gekeken naar locaties waar tot nu toe al evenementen gehouden weden, maar ook naar nieuwe locaties. Per locatie zijn normen opgesteld. Bijvoorbeeld het aantal evenementen dat op die locatie per jaar mag worden georganiseerd, het aantal bezoekers dat is toegestaan en de hoeveelheid geluid dat mag worden geproduceerd.