Bijzondere archeologische opgravingen Lagersstraat

Bijzondere archeologische opgravingen Lagersstraat
© aangeleverd door gemeente Velsen

Op 27 april zijn de archeologische werkzaamheden aan de Lagersstraat afgerond. De archeologen hebben tijdens het onderzoek een mooi overzicht gekregen van sporen uit meerdere tijdsperioden over het hele terrein. In de laatste dagen zijn er nog bijzondere vondsten gedaan.

In de maand april zijn er archeologische sporen uit de Romeinse tijd onderzocht op de ‘Pionieren in IJmuiden’-locatie. Informatie over het onderzoek wordt door de gemeente gedeeld op de website velsen.nl/archeologie. Inmiddels zijn de opgravingen afgerond. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de inheems Romeinse nederzetting in het middendeel van het terrein heeft gelegen.

Er zijn verschillende voorwerpen en sporen gevonden tijdens de opgravingen. Aan de noordzijde zijn vooral paalkuilen en waterputten gevonden. De meest sporenrijke zone toont aan dat hier meer dan één generatie heeft gewoond. Verder zijn er (ploeg- en/of paal) sporen, paalkuilen, een fibula en scherven gevonden. Bovendien zijn er pottenstapels opgegraven.  

De laatste dagen van de opgravingen hebben nog bijzondere vondsten opgeleverd. Zo is er een geheel intact gebleven pot gevonden met een donkere rode stof erin. Op de laatste dag is er een tweede pottenstapel gevonden. Deze pottenstapel bestond uit maar liefst 4 potten. De aangetroffen inheems-Romeinse pottenstapels maken deel uit van een fenomeen dat alleen bekend is in deze (duin) omgeving. De stapels bestaan uit op elkaar gestapelde en ingegraven grote potten van aardewerk. De bodems van alle potten zijn met opzet verwijderd. De potten werden gebruikt als wateropslag en als waterput.