Archeologische vondsten Lagersstraat IJmuiden

Archeologische vondsten Lagersstraat IJmuiden

Op de ‘Pionieren in IJmuiden’-locatie aan de Lagersstraat zijn na onderzoek archeologische sporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Er zijn onder andere sporen van akkers en Romeins aardewerk gevonden. Archeologen begonnen maandag 19 april met de opgraving.

Voor de start van het zelfbouwproject op de Lagersstraat heeft de gemeente archeologisch onderzoek laten doen. Daaruit is gebleken dat er in de grond uitstekend geconserveerde resten te vinden zijn. De archeologische resten dateren uit de Romeinse tijd met vermoedelijk ook een ouder onderdeel uit de Late IJzertijd (250 V. Chr – 12 N. Chr). Omdat er woningen gebouwd gaan worden, moeten eerst alle archeologische sporen gedocumenteerd en veilig gesteld worden.

Binnen het hele onderzoeksgebied zijn akkerlagen aangetroffen. De akker stamt waarschijnlijk, op basis van het gevonden aardewerk, uit de 2e – 3e eeuw. De akkers zijn bewerkt met een keerploeg. In dit gebied zijn keerploegsporen bekend vanaf de Midden-IJzertijd (500-250 v. Chr.). Bij het onderzoek zijn al zo’n 450 scherven inheems Romeins aardewerk gevonden. De grote hoeveelheid aardewerk in enkele kuilen toont aan dat dit waarschijnlijk afvalkuilen waren. 

Er zijn binnen gemeente Velsen meerdere inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend, maar slechts een paar daarvan zijn opgegraven of uitgebreid onderzocht. Archeologen beginnen maandag 19 april 2021 met de opgraving. Ze zullen ongeveer drie weken bezig zijn. Kijk de komende weken voor meer informatie op velsen.nl/archeologie. Daar zullen updates over de vondsten gedeeld worden.