Bewoners Groot Helmduin kijken uit naar inrichting speelveld

Bewoners Groot Helmduin kijken uit naar inrichting speelveld
©Jos Kelbling

Bewoners van Groot Helmduin in Zee- en Duinwijk hebben plannen voor de herinrichting van het speelveld naast sporthal Zeewijk en basisschool de Zefier. In het plan zijn verschillende wensen voor jong en oud betrokken.

Een aantal weken geleden is het plan tijdens een online bijeenkomst door acht betrokken bewoners uitvoerig met de gemeente besproken. Uiteindelijk moet het veld een ontmoetingsplek worden voor de buurt met bloemen en struiken en moestuintjes voor de kinderen.

In bijgaande video lichten bewoners van Groot Helmduin het plan toe.