Landje van Sinneveld mogelijk bebouwd, omwonenden reageren

Landje van Sinneveld mogelijk bebouwd, omwonenden reageren

In april 2021 is de boerderij Sinneveld in Santpoort-Zuid officieel verhuisd naar de overkant van het treinspoor. Na de verhuizing zijn er plannen van de gemeente om woningbouw op het zogenaamde Landje van Sinneveld mogelijk te gaan maken. De mening verschilt erg onder de direct omwonenden. Enkele bewoners hebben er niet veel op tegen, anderen hebben moeite met het verlies van het uitzicht, het groen en extra drukte in de buurt.

Initiatiefnemer Wilma Wonen heeft al plannen liggen om woningen te bouwen aan de Litslaan. Maar voordat er gebouwd kan worden, moet de bestemming van de grond worden gewijzigd naar Wonen. Hiervoor heeft de gemeente een wijzigingsplan opgesteld. Dit plan en de toelichting is te vinden op hun website. Het wijzigingsplan maakt de bouw van elf woningen in het verlengde van de Litslaan mogelijk, terwijl de monumentale boerderij en een groenstrook daarnaast behouden blijven.

Via een inzage procedure van zes weken heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, zo laat het college weten in een collegebericht. Ook vindt er in die periode een digitale informatiebijeenkomst plaats. Hier wordt het plan gepresenteerd en krijgen omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid om vragen te stellen.  Aan de hand van de reacties kijkt de gemeente kritisch naar het wijzigingsplan, en is er nog een mogelijkheid om een aantal punten aan te passen.

Wij spraken een aantal direct omwonenden en vroegen naar hun mening. Niet iedereen is blij met de bebouwing op het veldje. Er bestaat bezwaar vanwege extra drukte in de buurt en verlies van het uitzicht. Ook zijn verschillende omwonenden het niet eens dat een stuk groen wordt dicht gebouwd.