Wat wordt de bestemming van het Benoorden?

Wat wordt de bestemming van het Benoorden?
©aangeleverd

Vanaf woensdag 21 april kunnen belangstellenden via www.hetbenoorden.nl gedachten delen over de nieuwe bestemming van het Benoorden. Tussen Velserbroek, Haarlem-Noord, Spaarndam en Zijkanaal B ligt een uniek gebied, het Benoorden dat bestaat uit het forteiland en het fort, een munitiebos met 39 plofhuizen en een bureelgebouw, een liniewal, graslanden en verschillende historische landschapselementen waaronder sluizen en duikers.

Fort Benoorden krijgt een nieuwe bestemming. Welke bestemming dat gaat worden, staat nog open. Recreatieschap Spaarnwoude roept daarom de omgeving op hierover mee te denken. Alles is welkom; van globaal idee met toelichting tot uitgebreid plan met schetsen of andere ideeën aan te vullen of te “liken”. Om inspiratie te krijgen hierbij de tip van het recreatieschap om vanaf de Westbroekplas in Velserbroek de 6 km groene route te wandelen

Medio juni worden de ideeën samengevoegd en verwerkt in het Bidbook. Naast deze inspiratie bevat het Bidbook informatie om tot een gedragen en toekomstbestendige herbestemming te komen, die tevens recht doet aan het monument. Na akkoord van het bestuur van het recreatieschap later dit jaar, worden partijen die geïnteresseerd zijn in een exploitatie van (een deel van) Het Benoorden uitgenodigd om aan de hand van het Bidbook met concrete plannen te komen.

Het fort met de hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen in combinatie met het munitiecomplex maken het Benoorden een uniek landschap binnen de Stelling van Amsterdam. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren incidenteel open dagen. Er is behoefte aan een toekomstbestendige en gedragen oplossing zodat de locatie door meer mensen kan worden beleefd.