VIDEO – Jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën in Velsen

VIDEO – Jaarlijkse voorjaarstrek van amfibieën in Velsen

Ieder voorjaar vindt de amfibieëntrek plaats vanaf eind februari/begin maart. Onder veel mensen is dit bekend als de paddentrek. De dieren komen uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om zicht voort te planten. De Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen zet zich in om deze jaarlijkse voorjaarstrek te monitoren en begeleiden. Het hoofdtracé ligt tegen het Nationale park Zuid Kennemerland aan.

Tijdens hun tocht naar het water moeten ze vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief als paddenraper om ze veilig naar de overkant te loodsen. In Velsen er trajecten met tunnels in combinatie met houten of kunststof barrières opgebouwd. Ook zijn er stukken waar gaas barrières in combinatie met emmers staan.

Tijdens de amfibieëntrek patrouilleren ruim 20 vrijwilligers van de Velsense werkgroep ’s avonds over de Bergweg, de Velserenderlaan, de Duin en Kruidbergerweg en de Kennemergaardeweg. De tunnels helpen de amfibieën de oversteek te maken, maar daarnaast is ook het ’s avonds patrouilleren en overzetten belangrijk in het voortbestaan van de populatie. “Als dit alles niet gedaan wordt, kun je in een jaar zo’n 40% van de amfibieën kwijtraken doordat ze overreden wordt. In een aantal jaar kun je dan je hele populatie kwijtraken,” aldus John de Jonge van de Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen Velsen.

Lees hier meer over de werkgroep