VIDEO – Besluit Blauwe Zones Kennemerlaan in de inspraak

VIDEO – Besluit Blauwe Zones Kennemerlaan in de inspraak

In de Kennemerlaan in IJmuiden is er al lange tijd een worsteling omtrent het instellen van een blauwe parkeerzone voor tijdelijk parkeren. Na het inzetten van een tijdelijke proef, parkeertellingen, enquêtes, en gesprekken met een klankbordgroep, heeft het college een besluit voorgesteld. Daarin wordt de blauwe zone verkleind om parkeerdruk voor bewoners te verlagen. Het voorgenomen besluit is tot medio april in de inspraak.

In het gemeentelijk parkeerbeleid en de mobiliteitsagenda Velsen staat dat de parkeergelegenheid in winkelgebieden in principe bestemd wordt voor kort parkeren (via een blauwe zone of betaald parkeren). Naar aanleiding van een verzoek van winkeliers in de Kennemerlaan is in 2020 een proef gedaan met de blauwe zone in het kernwinkelgebied op de Kennemerlaan. Winkeliers waren erg blij met de zone tijdens deze proef, bewoners echter niet. Zij ervaarden namelijk extra hoge parkeerdruk in de straat en de omliggende straten.

Wethouder Diepstraten, wethouder openbare ruimte, mobiliteit en bereikbaarheid, heeft na de evaluatie van de proef een klankbordgroep opgezet. Deze bestond uit belanghebbende winkeliers, het wijkplatform IJmuiden-Noord, en bewoners. “Die klankbordgroep was bedoeld om het gesprek te voeren, om te kijken of we een weg konden vinden waar iedereen het eens was met elkaar,” aldus Diepstraten. Die tussenweg is er niet gekomen. “Dat is helaas niet gelukt, en dat vind ik heel jammer.”

Diepstraten legt uit dat er dus een afweging gemaakt moest worden over hoe de blauwe zone alsnog toepasbaar zou zijn in de Kennemerlaan. Er is gekozen om de zone kleiner te maken dan in de proef was ingesteld. Het voorstel is nu om de blauwe zone in te stellen vanaf de Kennemerlaan 120 tot aan de kruising met de Grahamstraat. Hier mag dan maximaal 2 uur geparkeerd worden vanaf dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 17:00.

Het voorstel is nu in de inspraak. Dat houdt in dat belanghebbenden nog opmerkingen op het voorstel kan doen. Daarmee kunnen nog kleine aanpassingen gedaan worden. De inspraaktermijn sluit medio april. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt.