Renovatie klokkenstoel in toren van het gemeentehuis

Renovatie klokkenstoel in toren van het gemeentehuis
© Archief gemeente Velsen

Na het renoveren van de uurwerken vorig jaar, is nu de klokkenstoel in de toren van het gemeentehuis aan de beurt voor renovatie. De klokkenstoel is het onderdeel de klokken aanhangen. De werkzaamheden starten op 1 maart en duren naar verwachting tot eind mei.

Vorig jaar zijn de uurwerken uit de toren gerenoveerd. Omdat de werkzaamheden aan de klokkenstoel niet tegelijk konden worden uitgevoerd, werden de werkzaamheden opgedeeld. De renovatie betekent dat de gehele stoel wordt gedemonteerd, ontzinkt, gerepareerd, opnieuw verzinkt en tenslotte wordt herplaatst. De gehele bedrading, de klokken en de tractuur worden hiervoor tijdelijk verwijderd. Daarnaast blijken de klepelstelen (het lange gedeelte waar de klepel aanhangt) en de klepelvluchten (de breder uitlopende delen onderaan de klepel) sterk te zijn verroest. Deze worden daarom opnieuw geconserveerd.

Vanaf 1 maart start de demontage en naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in week 21. Tijdens de renovatie kan het carillon helaas niet worden bespeeld.