Werk in de duinen bijna afgerond

Werk in de duinen bijna afgerond
©Natuurmonumenten J. van der Vegte

Er is hard gewerkt in Duin en Kruidberg en Midden-Herenduin, het noordelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Stukken grond werden geplagd zodat er grote lappen kale grond ontstonden. Het werk is bijna afgerond en het fietspad wordt nog opgeknapt. In maart, voordat het broedseizoen begint, is alles klaar.

Om de  duingraslanden in het open duin te herstellen moesten velden met veel Amerikaanse vogelkers en dikke grasruigtes kaal gemaakt worden. Zo krijgen de echte duinplanten en kruiden weer hun kans. In de dichte mat van gras en onder Amerikaanse vogelkers groeit namelijk bijna niets. Daarom werden plaatselijk ook bomen gekapt zodat de wind in het gebied weer vrij spel krijgt en het voor Amerikaanse vogelkers moeilijk wordt  om zich opnieuw te vestigen. De gewenste duinbloemen kunnen wel goed tegen de wind.

De geplagde vlakken worden hier en daar nog afgewerkt en in februari wordt de grond gezeefd om de wortels eruit te halen. Ook wordt het deel van het fietspad (tussen het waterkraantje en de dwarsweg) in Duin en Kruidberg in Santpoort nog hersteld. In het najaar 2021 wordt nog een aantal kleinere oppervlaktes aangepakt waar ook Amerikaanse vogelkers aanwezig is.

Verder is het belangrijk dat bezoekers op de aangegeven wegen en paden blijven. Mensen die zich hier buiten begeven hebben een zeer verstorende invloed op de dieren in de duinen. De boswachters maken zich daar zorgen over. Boswachter Eveline Blok: “Het is zoveel drukker dan normaal door de corona-maatregelen. We zijn heel blij dat mensen van de natuur genieten en we merken dat mensen het nu extra waarderen om mooie natuur vlakbij huis te hebben. Maar we maken ons echt zorgen om de drukte en de verstoring van dieren”.