Nieuw bestuur voor de Ruïne van Brederode

Nieuw bestuur voor de Ruïne van Brederode
©RTV Seaport/PR

De Ruïne van Brederode heeft ondanks de coronasluiting van ruim 3 maanden een goed seizoen gedraaid dat te danken is aan de inzet van de beheerders Rob Kortekaas en Angelique Schippers en een de vrijwilligers. De Ruïne is tot 1 maart in winterslaap maar de beheerders en vrijwilligers zijn alweer bezig met het nieuwe seizoen.

Op 14 december is afscheid genomen van  de voorzitter Dimitri Arpad en de secretaris Barbara de Groot. , Toen sluiting van de Ruïne in 2012 dreigde heeft Dimitri het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting Heerlijkheid Brederode. In nauw overleg met de Rijksgebouwendienst  en met steun van de actiegroep Te Wapen voor Brederode is het gelukt om de Ruïne toen open te houden.

Op een onderbreking van bijna 2 jaar na is Dimitri een bevlogen voorzitter geweest van het bestuur van de Heerlijkheid Brederode. Barbara de Groot is in het Brederodejaar  2016 als secretaris lid geworden van het bestuur. Barbara is dominee van de Engelmunduskerk in Velsen Zuid, de plek waar in 1967 bij herstelwerkzaamheden het graf is ontdekt van Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda.

Het nieuwe bestuur bestaat vanaf heden uit: Bert Kostermans, Marc Hillebrink, Hans Hunting en Piet Paree. De komende tijd worden de verschillende bestuursfuncties verdeeld.