In memoriam Marja Verheij

In memoriam Marja Verheij

Met grote verslagenheid en verdriet hebben wij op 10 december 2020 vernomen dat Marja Verheij, onze secretaris en redacteur van de website, op 64-jarige leeftijd plotseling is overleden. Corona plukte daarmee een tweede bloem uit ons RTV Seaport team.

Marja maakte als secretaris jaren lang deel uit van het bestuur van RTV Seaport. Naast haar deskundigheid als bestuurder en redacteur, waren wij trots op haar doorzettingsvermogen, inzet en positieve instelling. Ondanks tegenslagen voor de lokale omroep, is zij altijd positief gebleven. Zelfs toen het schip dreigde te zinken, stond Marja zij aan zij met bestuurder Egbert Wilmink om de omroep met zo weinig mogelijk averij weer in veilige haven te  brengen.

Toen ik in 2017 bij de omroep als vrijwilliger begon, ontving Marja mij met open armen. Met veel enthousiasme moedigde zij mij aan om met het verbeterteam aan de slag te gaan en het bestuur te ondersteunen. Zij werkte met overgave mee aan de bestuurlijke vernieuwing en fungeerde als open en transparante vertrouwenspersoon.

Marja had veel zin in RTV Seaport 2.0. Daarom is het extra wrang dat zij de aftrap van de vernieuwde lokale omroep niet meer kan meemaken. Vooral omdat er voor RTV Seaport een nieuwe, positieve en leuke tijd aanbreekt met nieuwe bestuursleden en veel enthousiaste (ook nieuwe) vrijwilligers.

Marja deed haar werk als vrijwilligster met een groot plichtsbesef. Ondanks haar tanende gezondheid, hoorde je haar nooit klagen. Kenmerkend was dat zij zich altijd wegcijferde voor anderen. Dat blijkt ook uit met haar laatste wens om in plaats van bloemen een gift te vragen voor het diabetesfonds.

Wij nemen afscheid van een mooi mens en gaan haar ontzettend missen.

Namens het bestuur, Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en vrijwilligers wensen Marco, Thijs, Liesbeth en kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies

Theo Koster

Voorzitter RTV Seaport

Marja wilde geen bloemen, maar vroeg om een gift aan Stichting Diabetes Fonds, NL53 ABNA 0461029839 (graag erbij zetten: gift Marja Verheij).