Bodemonderzoek Wijk aan Zee voor windpark

Bodemonderzoek Wijk aan Zee voor windpark
© RTV Seaport / PR

Vanaf half december 2020 tot eind januari 2021 worden er bodemonderzoeken gedaan voor het windpark project Hollandse Kust (west Beta). Eind mei dit jaar is bekend geworden hoe het tracé van de kabels voor de aansluiting van het derde windpark gaat lopen. Met deze aansluiting komt de verduurzaming van Nederland weer een stapje dichterbij. Transmissienetbeheerder TenneT heeft de onderzoeksresultaten nodig voor het kabelontwerp en om de definitieve boorlijn te kunnen bepalen.

Met het project Hollandse Kust zorgt TenneT voor de aansluiting van de windparken die op de Noordzee worden aangelegd op het landelijke elektriciteitsnet (Net op Zee). Om dit mogelijk te maken, bouwt TenneT een platform in zee, legt kabels aan in zee en op land, en bouwt een transformatorstation op het industrieterrein tussen de Zeestraat en Tata Steel.

De onderzoeken vinden plaats langs het hele kabeltracé in Wijk aan Zee, van het strand tot op de locatie van het nieuwe transformatorstation. Op de plekken waar werkterreinen voor de boringen komen, vindt intensiever onderzoek plaats.

De komende maanden wordt het kabeltracé in meer detail uitgewerkt. In de eerste helft van 2021 zullen er vergunningen worden aangevraagd te kunnen vragen. Eind mei komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten (vergunningen) ter inzage.