Ruim 4 miljoen voor verduurzamen havens Noord-Holland

Ruim 4 miljoen voor verduurzamen havens Noord-Holland
©RTV Seaport/Chris Hoppenbrouwer

Provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens en Circulaire Economie): “Onze zeehavens spelen een belangrijke rol in de overgang naar schone energie en een circulaire economie. Samen met het bedrijfsleven willen we er voor zorgen dat onze zeehavens een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid. Deze regeling helpt ondernemers daarin weer stappen te zetten.” 

Ondernemers kunnen voor verschillende doelen bij de provincie aankloppen. Bijvoorbeeld voor het overgaan op duurzame energiebronnen. Ook stimuleert de provincie de aanleg van walstroom. Schepen die aan wal liggen, gebruiken bij het in- en uitladen diesel om hun schip in operatie te houden.

Projecten die ook in aanmerking komen voor deze subsidie moeten gericht zijn op het beter benutten van de ruimte. Dat is fysieke ruimte – er is vaak maar beperkt plek in een haven voor alle bedrijven – maar ook ruimte in de milieuvergunning.

Ondernemers kunnen vanaf 1 december 2020 de subsidie aanvragen via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.