Coronasteun van provincie en gemeente voor Stadsschouwburg

Coronasteun van provincie en gemeente voor Stadsschouwburg
Foto RTV Seaport/Ron Pichel

De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 11 miljoen euro. Als enige culturele instelling in Velsen ontvangt de Stadsschouwburg ruim 230 duizend euro. De provincie verstrekt 65 procent en de gemeente 35 procent. Het totale bedrag van 11 miljoen wordt verdeeld onder 35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen in Noord-Holland. Een restantbedrag van 3,5 miljoen blijft beschikbaar voor 2021.

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. De instellingen zijn verspreid over de hele provincie: van Texel tot Haarlemmermeer en van Hoorn tot Hilversum.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Noord-Holland heeft heel veel te bieden op het gebied van cultuur. Dit aanbod is heel waardevol en inwoners én bezoekers genieten ervan. Daarnaast is de cultuursector een belangrijke werkgever. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op de middelgrote podia en musea.”