Directeur Bibliotheek en KunstForm vertrekt

Directeur Bibliotheek en KunstForm vertrekt
©Bibliotheek Velsen

Tjeerd de Kort vertrekt per 1 maart 2021 als directeur-bestuurder van Bibliotheek en KunstForm Velsen. Zes jaar geleden trad hij aan als directeur-bestuurder van Bibliotheek Velsen en vanaf 2018 werd de Stichting KunstForm hieraan toegevoegd. In de afgelopen periode gaf hij leiding aan de voltooiing van een grootscheepse transformatie en zette beide organisaties stevig op de kaart in Velsen. De Kort vertrekt volgend jaar met zijn vrouw naar het buitenland, waar hij een nieuw avontuur begint.

Tjeerd de Kort heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de transitie van Bibliotheek Velsen van een traditionele uitleenbibliotheek naar een participatiebibliotheek. Daarnaast is De Kort betrokken geweest bij de oprichting van Stichting KunstForm, die een groot deel van de werkzaamheden van het failliete Kunstencentrum Velsen overgenomen heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment een financieel gezonde organisatie staat die klaar is voor de uitdagingen die op haar afkomen

%d bloggers liken dit: