Uitgraven Sluiskolk nieuwe zeesluis

Uitgraven Sluiskolk nieuwe zeesluis
Foto: Ko van Leeuwen

Vandaag, 29 juni, is het uitgraven van de sluiskolk van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gestart. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de schepen varen, ligt nu nog vol met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 m3 zand verwijderd om te komen tot een diepte van 18 meter.

Ruim 7 miljoen kruiwagens vol zand worden naar een locatie op de Noordzee gebracht. Het baggeren van het zand vindt binnen de wanden van de kolk plaats met een zogenaamde snijkopzuiger (Biesbosch). Deze baggert het zand op waarna het gemengd met water naar een sproeiponton wordt getransporteerd. Dit ponton stort het zand nauwkeurig in een speciaal voor dit doel verdiept deel van de vaarweg.

Vervolgens zuigt een sleephopperzuiger (Shoalway) het zand vanuit de verdieping op en brengt dit naar een speciaal aangewezen verspreidingslocatie circa 13 km uit de kust. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio september. Naar verwachting wordt de nieuwe sluis begin 2022 in gebruik genomen.