Zeebaars vangen voor onderzoek glasaal

Zeebaars vangen voor onderzoek glasaal
© RTV Seaport / PR

Onderzoekers van Wageningen Marine Research monitoren jaarlijks de intrek van glasaal vanuit zee naar de Nederlandse binnenwateren. Om kennis op te doen over het mogelijk jagen van grotere roofvissen op glasaal bij waterbarrières zoals sluizen maken onderzoekers gebruik van zeebaarzen die 29 april gevangen zijn in de Staalhaven van Tata Steel. 

Jonge palingen ondervinden tijdens hun tocht vanuit hun geboortegebied in de Sargassozee (duizenden kilometers verderop) richting het zoete water veel hinder van allerlei barrières; dammen, schutsluizen en stuwen kunnen bijvoorbeeld voor vertraging zorgen. De vis kan zich soms in grote hoeveelheden en langdurig ophopen bij deze barrières. Grotere roofvissen zouden kunnen profiteren van de grote hoeveelheden kleine vis in een onnatuurlijke situatie. Meer kennis hierover is nodig om goed vervolgonderzoek op te zetten zodat uiteindelijk effectieve maatregelen kunnen worden genomen.

De zeebaarzen die bij Tata Steel zijn gevangen, worden gebruikt in gedragsproeven. Hierbij worden ze onder andere gedurende een korte periode blootgesteld aan gemerkte en ongemerkte glasaal, waarbij het gedrag van de zeebaars wordt geobserveerd. De onderzoekers willen weten of roofvis jaagt op glasaal en of gemerkte glasaaltjes daarbij een hoger risico hebben. De glasaal zit hierbij in een doorzichtige buis en kan niet worden opgegeten. De vissen worden na afloop teruggezet.