Zeebaars vangen voor onderzoek glasaal

Onderzoekers van Wageningen Marine Research monitoren de jaarlijkse trek van glasaal vanuit zee naar onze binnenwateren. Zij willen kennis op doen over het jagen van grotere roofvissen op glasaal bij waterbarrières zoals sluizen en daarvoor maken zij gebruik van  zeebaarzen die gevangen zijn in de Staalhaven van Tata Steel. 

Bij barrières kunnen jonge palingen zich soms in grote hoeveelheden en langdurig ophopen. Grotere roofvissen zouden kunnen profiteren van de grote hoeveelheden kleine vis. Meer kennis is nodig om uiteindelijk effectieve maatregelen te kunnen nemen.

De gevangen zeebaarzen worden gedurende een periode blootgesteld aan gemerkte en ongemerkte glasaal. De onderzoekers willen weten of roofvis jaagt op glasaal en of gemerkte glasaaltjes een hoger risico lopen. De glasaal zit in een doorzichtige buis en kan niet worden opgegeten. De vissen worden na afloop teruggezet.