Corona-check app voor de gemeente Velsen

Corona-check app voor de gemeente Velsen
© RTV Seaport / PR

Er wordt al veel over gesproken, de corona-check app. Het Spaarne Gasthuis biedt in samenwerking met het OLVG deze app nu gratis aan in onder meer de gemeente Velsen. De app geeft algemene informatie en educatie over het coronavirus. Ook biedt de app online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

In de app geven deelnemers dagelijks een aantal zaken door. Het gaat om symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Een medisch team van het Spaarne Gasthuis en huisartsen beoordeelt en volgt de ingestuurde gegevens. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij leidend. Als er geen medische reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een geautomatiseerd bericht. Als dat medisch noodzakelijk is wordt binnen 24 uur contact opgenomen.

Frans Krouwels, longarts Spaarne Gasthuis: “Veel mensen hebben twijfel bij klachten als hoesten en verkoudheid. Heb ik corona? Vorm ik mogelijk een gevaar voor anderen? Deze app stelt inwoners van onze regio in staat om op een verantwoorde manier zelf hun klachten in de gaten te houden. Het helpt om in deze moeilijke tijden de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg waar mogelijk te beperken. Daarnaast geeft het houvast voor mensen in een tijd waarin er veel onzekerheid is. De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.”

De corona-check app is gratis beschikbaar alle inwoners van Zuid-Kennemerland, Velsen en de Haarlemmermeer. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.

Aanmelden voor de app kan op: https://spaarnegasthuis.nl/corona-check-app