Voormalig Averijhaven wordt Energiehaven

Voormalig Averijhaven wordt Energiehaven
Foto RTV Seaport/PR

Het college van burgemeester en wethouders gaat met het rijk, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Havenbedrijf Amsterdam het convenant Energiehaven aan. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet van het omvormen van de Averijhaven naar de Energiehaven met een haventerrein, dat gericht is op energietransitie en offshore wind.

Het rijk is bereid hiervoor een financiƫle bijdrage te leveren, waarmee het plan financieel haalbaar is. Dit is in het convenant vastgelegd met de afspraken over de planvoorbereiding en realisatie van de Energiehaven.

Volgende stap is het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER), Hiervoor stelde het college de Nota Reikwijdte en Detailniveau MER vast met daarin de kaders van het onderzoek. De MER is een voorwaarde voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.