Renovatie speelplekken in Velsen

Renovatie speelplekken in Velsen

De gemeente Velsen beheert en onderhoudt 150 speelplekken. Voor het beheer en onderhoud (de renovaties) is ook voor 2020 door het college van B&W een renovatieplan opgesteld.

De volgende speelplekken worden gerenoveerd,
In Velserbroek: Wijkpark, A. Molletstraat, Roosje Vosstraat en Broerskamp.
In IJmuiden: Maasplantsoen.
In Santpoort-Noord: Valckenhoeflaan.
In Santpoort-Zuid: Van den Bergh van Eysingaplantsoen.
In Velsen-Zuid: Het Kaetie.

Bij de inrichting van de speelplekken worden kinderen en ouders (de bewoners) uit de directe omgeving betrokken. Vanwege de Corona crisis wordt bekeken of dit na de zomervakantie plaats kan vinden.