Coronacrisis en subsidie voor culturele instellingen

Coronacrisis en subsidie voor culturele instellingen
© RTV Seaport / RIVM

Door de coronacrisis hebben amateurkunstverenigingen, culturele instellingen en andere culturele initiatieven hun activiteiten ook in Velsen stopgezet. De gemeente streeft naar continuïteit op de lange termijn voor de (culturele) instellingen.

Bij de vaststelling van de subsidie over 2020 wordt rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis op de uitvoering van de activiteit(en) en de hiervoor reeds gemaakte kosten. Wellicht dat het mogelijk is dat de culturele instellingen hun activiteit(en) later dit jaar of in 2021 alsnog kunnen laten plaatsvinden.

De gemeente gaat de organisaties vragen om informatie hierover te verstrekken en gaat zo nodig met hen in gesprek. De culturele organisaties die van de gemeente subsidie ontvangen krijgen hierover een brief.