Sessies over omroep, kustplaats en regio

Sessies over omroep, kustplaats en regio
foto www.kondorwessels.nl

Vijf uiteenlopende raadsessies met een enkele onderwerpen die ingrijpend kunnen zijn voor Velsen, donderdagavond in het gemeentehuis. Zoals de ambitieuze plannen voor de kustplaats IJmuiden aan Zee en de heroriëntatie op de regionale samenwerking. Ook de continuïteit van onze lokale omroep staat op de agenda. 

Al in 2017 sprak de raad de ambitie uit om te komen tot een bijzondere woonkern aan zee rond Seaport Marina en bij het binnenmeer. Nu is het ontwikkelplan, opgesteld door projectontwikkelaar Volker Wessels, bijna klaar. Vooruitlopend op de besluitvorming in april, wordt de raad nu uitgebreid voorgelicht.

De samenwerking tussen de IJmondgemeenten verloopt niet altijd soepel. Daarnaast kent Velsen ook andere regionale samenwerkingen, zoals in Zuid-Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam. In een bijzondere raadsbrede sessie, na de pauze om 21:30 uur in de Burgerzaal, gaan de raadsleden met elkaar in discussie in hoeverre een heroriëntatie nodig is.

Onze lokale omroep heeft door een malafide penningmeester een moeilijke periode achter de rug. De Velser Omroep Stichting heeft de zaken nu weer op orde, maar nog weinig vet op de botten. In de sessie gaat het om het verzoek om een eenmalige extra subsidie, waarmee RTV Seaport kan investeren in de toekomst.

Andere onderwerpen zijn het binnenklimaat en energieverbruik van de Brede School in Velsen-Noord en het gemeentelijk vastgoedbeleid. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur bij, zendt een deel van de sessies rechtstreeks uit, geeft duiding en neemt interviews af. Te zien via raadsplein.tv en de kanalen van RTV Seaport.