NieuwsPunt. -09 maart

NieuwsPunt. -09 maart

NieuwsPunt. wekelijks live radio nieuwsprogramma op maandagavond vandaag gepresenteerd door Gerard Boer en Netty Struijs.

Als eerste kwam Gerardo Eijbersen aan het woord met een uitgebreide toelichting en tips over de Uit-agenda. Johan Zwakman, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Noord, besprak de agenda van de vergadering van het wijkplatform van woensdag 11 maart in de Spil waarop twee belangrijke punten op de agenda staan: de herinrichting van het Oosterduinplein en -weg en het plan van aanpak eenrichtingsverkeer zijstraten van de Kennemerlaan: de IJmuiderstraatweg en de Julianakade.

Tijdens het tweede uur deed Gertjan Huijbens verslag van de bijeenkomst over het te sluiten Velsense Sportakkoord. Hij gaf de microfoon over aan de speciaal aangestelde medewerker Rianne Schenk die samen met Emma Poelman in mei met een plan van aanpak komen om meer mensen aan het sporten/bewegen te krijgen.

Vervolgens besprak Gertjan de agenda van de komende raadsessies van donderdag 12 maart. Een belangrijk onderwerp is een extra financiële impuls voor deze lokale omroep RTV Seaport. Verder wordt een sessie gewijd aan de Brede school de Stek in Velsen-Noord, waarvan het binnenklimaat en het energiegebruik niet in orde is.

Ook de Burgerzaal wordt dit keer gebruikt worden voor twee sessies: De ontwikkeling van de kustplaats rond de jachthaven waar 600 tot 1000 woningen gebouwd gaan worden en de heroriëntatie van de regionale samenwerking. RTV Seaport gaat weer live verslag doen van de sessies via tv en website.

De directeur van de Stadsschouwburg Velsen, Jacob Bron, sloot het programma af met een oproep aan zangers en zangeressen om mee te doen aan het grootste gelegenheidskoor tijdens PreSail IJmond dat op dinsdag 11 augustus een uur lang optreedt op het hoofdpodium.

De uitzending wordt herhaald op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur.

NWSPT2