NieuwsPunt.-02 maart

NieuwsPunt.-02 maart

NieuwsPunt. wekelijks live radio nieuwsprogramma op maandagavond vandaag gepresenteerd door Theo Koster en Netty Struijs.

Als eerste kwam Gerardo Eijbersen aan het woord met een uitgebreide toelichting en tips over de Uit-agenda. Johan Zwakman, voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Noord, sprak over de herinrichting van de Kennemerlaan die vandaag is gestart. Het instellen van de blauwe zone wordt opgeschort. Hierover wordt eerst een enquête gehouden.

Het eerste uur werd afgesloten met een gesprek met Herman Raspoort uit Driehuis. Hij gaf verslag van de Dialoogavond georganiseerd door de gemeente waarin bewoners hun zegje konden doen over onder andere de toekomstige bouwplannen. Verder heeft het wijkcomité zich neergelegd bij het aannemen van de gemeenteraad op 27 februari van het startdocument over woningen in en rond het Missiehuis.

Tijdens het tweede uur kwam Cees de Baare namens het wijkplatform Zee- en Duinwijk aan het woord. Hij gaf aan dat de plek voor ondergrondse containers hoogstwaarschijnlijk aan de Schiplaan ter hoogte van de parkeergarage is gevonden. Verder wordt door de gemeente onderzocht of er door het Duinpark een fietspad kan worden aangelegd. Nu is het park alleen bedoeld voor wandelaars maar omdat er een flink aantal woningen zijn bijgekomen lijkt een fietspad redelijk.

Gertjan Huijbens deed tenslotte verslag over de raadsvergadering van donderdag 27 februari waar het startdocument voor het Missiehuis in Driehuis één van de belangrijkste agendapunten was. Verder gaf hij een toelichting over de aanpassing van het Pontplein. IJmuidenaar Gerard Gleijm tekende een fly-over die het doorgaande verkeer zonder stoplichten en oponthoud van de Stationsweg naar de Kanaaldijk leidt en vice-versa. De gemeente gaat met het plan aan de slag.