Gerard Gleijm tekent fly-over Pontplein

Gerard Gleijm tekent fly-over Pontplein
Tekening Gerard Gleijm

,,Dat we dit zelf niet hebben bedacht”, was de eerste reactie bij de verkeersdeskundigen op het stadhuis toen zij het ontwerp voor de reconstructie van het Pontplein van IJmuidenaar Gerard Gleijm zagen. Deze betrokken inwoner heeft in overleg met Johan Zwakman van wijkplatform IJmuiden-Noord een alternatief ontwikkeld dat op het eerste gezicht goedkoper, effectiever en beter lijkt dan het huidige voorkeursalternatief.

Gleijm tekende een fly-over die het doorgaande verkeer zonder stoplichten en oponthoud van de Stationsweg naar de Kanaaldijk leidt en vice-versa. De voorkeursvariant gaat uit van een fietsrotonde onder een kruising. ,,Een van onze varianten kende ook een fly-over”, legt wethouder Bram Diepstraten uit. ,,Maar die werd veel te duur en bedierf bovendien het uitzicht op het kanaal. Het belangrijkste verschil is dat Gerard de fly-over meer richting de oude spoorbrug situeert en daarbij slim gebruik maakt van de verhoogde spoordijk die er nog ligt. Zijn plan is zo veelbelovend dat we dit alsnog willen uitwerken.”

Het meedenken van Gleijm, een gewezen elektronicus, is koren op de molen van Diepstraten, die burgerparticipatie omarmt. ,,Ik ben dus geen verkeersdeskundige, maar heb wel veel printplaten ontworpen”, licht Gerard toe, ,,Dat lijkt een beetje op het ontwerpen van verkeersknooppunten.” Als zijn variant haalbaar blijkt, krijgen het klankbord van omwonenden en gebruikers en daarna de raad dit samen met de eerder gekozen voorkeursvariant voorgeschoteld.

Op onze website staan een link naar de nieuwsbrief van het Pontplein met een toelichting op de twee varianten inclusief tekeningen en een korte film, waarin diverse betrokkenen uitleggen waarom het Pontplein hoognodig moet worden aangepast.