Raad beslist over voortgang Missiehuis

Raad beslist over voortgang Missiehuis
© Ton van Steijn

Vanavond, donderdag 27 februari, beslist de gemeenteraad over het startdocument voor het Missiehuis in Driehuis, waarvoor een plan voor woningbouw is ingediend. Dit is het belangrijkste onderwerp op de agenda van de raadsvergadering, die rechtstreeks is te zien op Raadsplein TV. De uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing.

In deze voorbeschouwing blikken wethouder Sander Smeets (D66) en VVD-fractievoorzitter Cas Schollink vooruit naar de vergadering en terug op de druk bezochte Dorpsdialoog Driehuis van afgelopen dinsdag, waarbij de plannen voor het Missiehuis veel aandacht kregen. De uitkomsten van deze dialoog, waarbij diverse bewoners hun zorgen en scepsis uitspraken, hebben ongetwijfeld invloed op het te verwachte debat en de besluitvorming. Er zijn in ieder geval insprekers, amendementen en moties aangekondigd. Zo willen VVD en CDA het kappen van vijf monumentale bomen en het verkleinen van de minimale woonoppervlakte mogelijk maken en vragen zeven fracties onder aanvoering van LGV om onderzoek naar de verkeerscirculatie.

Daarnaast is er besluitvorming over onder andere de Visie op Spaarnwoude 2040 en de voortzetting van de samenwerking met de IJmondgemeenten en de provincie inzake de aansluiting van de A8 op de A9. Deze onderwerpen zijn eerder in sessies behandeld en nu hamerstukken.

De uitzending is te zien via de websites van raadsplein.tv en RTV Seaport en Ziggo tv-kanaal 40. We houden u ook via Twitter @RaadspeinTV op de hoogte. Alle stukken zijn te vinden op www.velsen.nl (bij bestuur & organistaie > gemeenteraad).