Scepsis bij Dorpsdialoog Driehuis

Scepsis bij Dorpsdialoog Driehuis
Foto RTV Seaport / Jelle Blaauwbroek

Volle bak, dinsdagavond bij de eerste Dorpsdialoog in Driehuis. Zo’n 350 belangstellenden waren afgekomen op de bijeenkomst in het Ichthus Lyceum. Daaronder ook diverse raadsleden, die in de komende raadsvergadering op donderdag 27 februari een besluit nemen over het startdocument voor het Missiehuis en directe omgeving.

Tijdens deze eerste van de vier geplande dialogen werden door de gemeente Velsen vooral vragen, ideeën, kansen en zorgen opgehaald. Wat zijn de mooie en wat zijn lelijke plekken van Driehuis? Er komt op dit moment veel op de inwoners af, het Missiehuis is slechts een van de locaties waar plannen zijn voor woningbouw. Men vreest onder andere aantasting van het groene karakter van het dorp en verkeers- en parkeeroverlast.

Na een inleiding werden de deelnemers verspreid over een parcours van tien panelen met daarop verschillende vragen. Dit tot teleurstelling van een aantal Driehuizenaren, dat graag plenair het gesprek wilde voeren. Eén deelnemer noemde de avond een toneelstuk zonder dialoog. Wethouder Sebastian Dinjens, die de avond enerverend en inspirerend vond en goede gesprekken met betrokken bewoners had gevoerd, proefde bij de afsluiting de scepsis en vroeg om vertrouwen. Volgens hem krijgen de uitkomsten oprecht een plek in de toekomstige plannen.

Op 31 maart is de volgende Dorpsdialoog Driehuis. Kijk op de gemeentelijke website samenspelvelsen.nl voor meer informatie.