B&W willen omroep extra subsidie geven

B&W willen omroep extra subsidie geven
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de Velser Omroep Stichting eenmalig een extra subsidie verstrekken. Wethouder Verwoort stelt de gemeenteraad voor om € 30.250 uit de algemene reserves te halen om de toekomst van de lokale omroep veilig te stellen.

Mede als gevolg van een ernstige fraude door de voormalige penningmeester staat de continuïteit van de lokale radio en TV onder druk. De Velser Omroep Stichting, dat het bestuur vormt van RTV Seaport, heeft dringend extra geld nodig om te kunnen investeren in apparatuur en te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. De omroep had daarom aan de gemeente gevraagd om bovenop de jaarlijkse subsidie een bedrag van € 49.500 beschikbaar te stellen. Dit verzoek willen B&W nu voor een belangrijk deel inwilligen.

Er staat inmiddels een nieuw bestuur klaar dat de ambitie heeft om de omroep te professionaliseren en een voortrekkersrol te spelen in de vorming van een streekomroep voor de IJmond. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel van B&W.