Witte Theater gaat naar eigenaren Augusta

Witte Theater gaat naar eigenaren Augusta
Fotot RTV Seaport/Ron Pichel

Omdat de verkoop aan Johan Stolk van JSB Stolk Bouw is afgeketst, wil het college van B&W het Witte Theater nu verkopen aan Joe en Jeje Xie, de tegenwoordige eigenaren van hotel Augusta. Hun Xie Xie Group Holding BV eindigde in het eerdere verkoopproces op de tweede plaats.

In 2018 vond de openbare verkoopprocedure plaats van de voormalige energiecentrale aan de Kanaalstraat in IJmuiden. Toen kwamen Johan Stolk en Jos Mossinkoff van de vijf inschrijvers als winnaars uit de bus. Op 19 december 2019 heeft Stolk echter te kennen gegeven de koopovereenkomst te ontbinden omdat Mossinkoff zich had teruggetrokken en hij vervolgens de financiering niet rond kreeg.

Om het proces niet onnodig te vertragen en transparant te houden, wil het college onder dezelfde voorwaarden met Joe en Jeje Xie in gesprek gaan. Hun plan om in het markante gebouw een hotel met honderd kamers te realiseren, kreeg destijds de hoogste beoordeling op inhoudelijke kwaliteit. Toch eindigden zij door hun financiële bod op de tweede plaats. In de beoordeling telde de kwaliteit voor 70% en de prijs voor 30% mee.

Het is onduidelijk of het idee van Hester van der Hoorn en Frans Willems om in het oude theater een whiskeystokerij te beginnen en dat naar eigen zeggen ook als tweede was beoordeeld, onderdeel is van de plannen van de Xie Xie Group.