Besluit over Woonvisie en Binnenduinrand

Besluit over Woonvisie en Binnenduinrand
Foto Raadsplein.tv

De gemeenteraad heeft donderdag 30 januari de Woonvisie 2020 en het ontwikkelperspectief voor het gebied Binnenduinrand aangenomen. De beslissing over de samenwerking met de andere IJmondgemeenten inzake de verbinding A8-A9 is uitgesteld, daar komt eerst nog een sessie over.

Bij de Woonvisie werden vier amendementen ingediend. Die haalden alle vier een meerderheid van de stemmen, waarna de raadsleden unaniem akkoord gingen met de Woonvisie zelf. Daarna werd er ook nog een motie aangenomen. Het ontwikkelperspectief vor de Binnenduinrand werd met één amendement aangenomen.

Benieuwd naar de inhoud van deze amendementen en besluiten, de commentaren en het verloop van de gehele raadsvergadering, waarin nog veel meer gebeurde? Kijk dan naar de herhaling van onze integrale uitzending, regelmatig te zien op RTV Seaport en op elk gewenst moment op de website raadsplein.tv