Hoe wordt Velsen duurzamer

Hoe wordt Velsen duurzamer
Foto RTVSeaport : Chris Hoppenbrouwer

Ook in Velsen is het de bedoeling duurzamer te gaan wonen, werken en leven. Het elektriciteitsverbruik neemt toe. Er moet landelijk dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt. Dinsdagavond 28 januari hebben ongeveer 40 inwoners, raadsleden en ondernemers in de burgerzaal van het gemeentehuis nagedacht over hoe en waar in onze regio energie opgewekt kan worden

Er zijn een drietal scenario’s uitgewerkt waarbij gekeken is naar de kansen en mogelijkheden in de regio voor het grootschalig opwekken van energie uit zon en wind. Hierbij werd duidelijk welke waarden inwoners belangrijk vinden. Zo bleek zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en windmolens langs snelwegen een goed idee. Zonnepanelen boven snelwegen en windmolens in recreatie- en duingebieden waren geen optie voor de Velsen

De input vanuit Velsen en andere gemeenten wordt uiteindelijk worden samengevat in een voorstel vanuit deze regio aan het Rijk. Hierin staat hoe en waar we in Velsen energie willen opwekken met zon en wind. Het zogenaamde Programma Regionale Energiestrategie (RES).

Meer informatie over dit proces is te lezen op energieregionhz.nl(externe link).