Dales bezorgd om veiligheid in Velsen

Dales bezorgd om veiligheid in Velsen
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Burgemeester Dales maakt zich zorgen om de veiligheid in Velsen. ,,Het aantal politiemensen dat in onze regio kan worden ingezet is al laag en ze worden ook nog eens in toenemende mate ingezet voor landelijke taken”, zei hij dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak. ,,Het tekort aan inzetbare agenten wordt hierdoor onaanvaardbaar.”

Onder het motto ‘Velsen komt naar u toe’ was de traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar niet in de burgerzaal van het gemeentehuis, maar in buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord. ,,Ik sprak vanmiddag een Velsen-Noorder die haar woonplaats nog steeds het afvoerputje van de gemeente noemt”, begon Dales zijn toespraak voor de goed gevulde zaal. ,,Deze beeldvorming doet geen recht aan onze inzet en wat er de laatste jaren in deze wijk is gerealiseerd.”

Frank Dales wil daarom de inwoners nog meer opzoeken en weten wat hen bezig houdt. “Samen met wethouder Diepstraten ga ik onder andere in gesprek met de beheerders van Facebookpagina’s zoals ‘Je bent Velsen-Noorder als…’ Bedenk wel dat de overheid niet alles kan oplossen. Dat moeten we samen doen.”

Dales ging ook in op de rol van zijn gemeente in de regio. ,,Daarin moeten we lef en durf tonen, Velsen verdient het.” Naast de IJmond-samenwerking, wees hij daarbij nadrukkelijk op het Noordzeekanaalgebied. ,,Deze corridor met zijn havens en industrie is van cruciaal belang voor de economie. Hier liggen volop kansen die we moeten verzilveren, zoals we bijvoorbeeld met Techport doen.” Om er aan toe te voegen dat hij zich zorgen maakt om het door Tata Steel aangekondigde massaontslag.

De burgemeester kondigde ook een actualisatie van de Visie op Velsen aan. En hij gaf aan trots te zijn op de cohesie en betrokkenheid, die hij bij veel Velsenaren ziet. ,,In alle kernen zijn er initiatieven op gebied van cultuur en welzijn. We hebben een bloeiend verenigingsleven, van kunst tot sport.” Vervolgens vroeg hij aandacht voor een sketch, afkomstig uit de Grote Kerstshow van Koel Productions, waarin op humoristische wijze de zeven kernen van Velsen op de hak werden genomen.