Kantoren in Naaldkerk Santpoort

Kantoren in Naaldkerk Santpoort

Als het aan de parochie ligt, komen er kantoren in de RK-Naaldkerk in Santpoort-Noord. Zondag presenteerde een commissie de toekomstplannen voor het markante gebouw, dat met zijn spitse toren voor een belangrijk deel de skyline van het dorp bepaalt. Nu moet het bisdom nog worden overtuigd.

Het aantal kerkbezoekers neemt gestaag af en daarom is van hoger hand bepaald, dat vijf parochies in Haarlem en Velsen moeten fuseren tot één gemeenschap met ten hoogste twee kerkgebouwen. Dat betekent dat er in de Rooms-Katholieke kerk in Santpoort niet langer vieringen worden gehouden, maar dat is tegen het zere been van de beheerscommissie.

Deze actieve parochianen zien mogelijkheden om de kerkfunctie deels te kunnen behouden en te betalen. Het creëren van twee verdiepingen kantoorruimte in de bestaande kerk kan jaarlijks 80.000 euro aan bruto-huurinkomsten opbrengen. Dit vergt volgens het bureau Klaas Ontwerpen, dat een schetsplan heeft gemaakt, wel een investering van zo’n 850.000 euro.

De beheerscommissie denkt dit te kunnen financieren door bijvoorbeeld een hypotheek te nemen en obligaties uit te geven aan rijkere parochianen. Omwonenden, die zondag naast parochianen ook op de voorlichtingsbijeenkomst waren, konden sympathie opbrengen voor de plannen. Zij maken zich wel zorgen om de parkeerdruk.