Interviews raadsessies 14 november

Interviews raadsessies 14 november
Gemeenteraad in beeld.

Donderdagavond 14 november was een volle avond voor de raadsleden in Velsen met zes sessievergaderingen. Raadsplein TV was er live bij en nam de hieronder genoemde interviews af, waarmee u een snel beeld kan vormen van de belangijkste zaken die die avond zijn besproken. U kunt ook de live-uitzending in zijn geheel terugkijken, inclusief de twee sessies die integraal zijn uitgezonden.

Voorafgaande aan de uitzending spraken Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en Maarten Jan Hoekstra (GroenLinks) over de sessies over de Woonvisie 2040 en de op te stellen armoedevisie voor de gemeente Velsen.

In de pauze werd met Gideon Meijer (CDA) en Annette Baerveldt (D66) teruggeblikt op de sessie over de tweede bestuursrapportage en gaven Robert van Koten (PS) en Leo Kwant (LGV) hun commentaar op de Woonvisie. Met Frank Cornet (ChristenUnie) en Marianne Vos (Velsen Lokaal) werd vooruit geblikt op de sessie over het kader voor het subsidiebeleid.

De sessie over het armoedebeleid kreeg een nabeschouwing door middel van een interview met Laura Ouderkerken (VVD) en Anne Duin (PvdA). Daarnaast was er ook een nabeschouwing van de sessie over prestatieafspraken met de woningcorporaties met Cees Sintenie (CDA) en Ben Hendriks (PvdA).