Volle avond sessievergaderingen

Volle avond sessievergaderingen

Vanavond, donderdag 14 november, komen de raadsleden bijeen voor een volle avond met niet minder dan zes aparte sessievergaderingen. Raadsplein TV is er bij en zal twee van de zes sessies integraal uitzenden. De andere vier worden door middel van interviews samengevat. De uitzending, te zien via Ziggo kanaal 40 en de website van RTV Seaport, Facebook, YouTube en raadsplein.tv, begint om 19:20 uur met een korte voorbeschouwing.

De twee sessies die rechtstreeks worden uitgezonden en inhoudelijk waarschijnlijk het meest interessant zijn, gaan over de Woonvisie 2040 (aanvang 19:30 uur) en een op te stellen Armoedevisie (aanvang 21:30 uur). De overige sessies, waarop in de pauze en na afloop wordt teruggeblikt, betreffen de verordening maatschappelijke ondersteuning, de tweede bestuursrapportage, het subsidiebeleidskader en de prestatieafspraken met de wooncorporaties.

De presentatie en interviews zijn in handen van Jelle Blaauwbroek en Esther van der Veur. De uitzending wordt na vanavond een aantal keren herhaald en is dan ook terug te zien via de website raadsplein.tv en Uitzending Gemist op de website van onze omroep. Zie voor de agenda, de stukken en nadere toelichting de website www.velsen.nl (te vinden bij bestuur en organisatie > gemeenteraad > vergaderkalender).