Gemeenteraad behandelt begroting

Gemeenteraad behandelt begroting
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Vanavond, donderdag 7 november, staat de begroting 2020 op de agenda van de gemeenteraad. Het belooft een lange avond te worden, want vooraf worden er ook nog een aantal punten behandeld van de vergadering die vorige week niet doorging. U kunt het vanuit uw luie stoel of bed volgen, want Raadsplein TV zendt vanaf 19:20 uur rechtstreeks uit, inclusief interviews en commentaren.

De raad moet nog een aantal besluiten nemen, zoals over het beschikbaar stellen van gereserveerd budget voor zogenaamde impulsprojecten als Offshore Windenergie, IJmuiden aan Zee en de Citymarketing, die zijn voortgekomen uit de Visie op Velsen. Ook de regionale cultuurvisie, de regionale Havenverordering en de verordering voor voorzieningen voor de huisvesting van scholen wachten nog op besluitvorming.

De begrotingsbehandeling begint met een beschouwing per fractie, waarbij zij hun oordeel geven en de zes amendementen bespreken die de verschillende partijen hebben ingediend. Dat zal waarschijnlijk al het nodige debat opleveren, waarna de wethouders hun reacties geven. Schorsingen liggen dan voor de hand, omdat fracties mogelijk hun amendementen willen aanpassen.

Vervolgens wordt er gestemd over de amendementen en over de begroting zelf, waarna er nog zo’n tien moties worden behandeld die ook voor het nodige debat en mogelijk voor schorsingen zorgen.