Terugkijken: raadsessie over begroting

Terugkijken: raadsessie over begroting
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Afgelopen donderdag bogen de gemeenteraadsleden zich over de concept-begroting 2020. Vooruitlopend op de behandeling in de raad op 7 november, bespraken de fracties in een raadsbrede sessie in hoeverre de speerpunten uit de in het voorjaar vastgestelde Perspectiefnota van het voorjaar door het college van B&W adequaat zijn vertaald in de begroting voor het komend jaar.

Het meest kritisch waren de oppositiepartijen D66 en CDA. Annette Baerveldt van de eerstgenoemde partij noemde de begroting ‘slordig en te rooskleurig’, Robert te Beest van het CDA maakte zich nogal zorgen over het zijn ogen meerjarig potverteren van het college op de reserves om de begroting sluitend te krijgen. Dat kwam hem wel op kritiek te staan van anderen: had Te Beest zelf als wethouder in eerdere jaren ook niet zo gehandeld?

Daarnaast werd er onder andere gediscussieerd over de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting en de bestemming van die inkomsten en werden er vraagtekens gezet bij de bezuiniging van het groenonderhoud en de vermeende stagnatie van de woningbouw.

Raadsplein TV was er live bij en nam diverse interviews af. De uitzending wordt de komende tijd een aantal keer op onze zender herhaald en is daarnaast via Raadsplein.tv en onze website terug te zien.